Voorwaarden

Novarium Deco-Nova | april 2014 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties van Deco-Nova Weert B.V., met uitsluiting van de voorwaarden van derden.

In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden tenzij Deco-Nova Weert B.V. de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen algemene voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met Deco-Nova Weert B.V. erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Lees meer
Deconova Weert
Graafschap Hornelaan 118d
6004 HT WEERT
Bel ons: 0495 - 54 6000
Fax: 0495 - 54 6001
Mail: deconova@deconova.nl
Kvk nr. 12055085